28 sij 2014

OTVOREN JAVNI POZIV MINISTARSTVA GOSPODARSTVA IZ PROGRAMA RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA, PROGRAM POTICANJA RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA ZA 2014. – AKTIVNOST A1 DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST – DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv iz Programa razvoj energetskog sustava, Program poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. godinu – Mjera A: Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Aktivnost A1: Državne potpore za energetsku učinkovitost – Donacije neprofitnim organizacijama.
Prioritet ovoga Otvorenog javnog poziva je da se kroz donaciju neprofitne organizacije i subjekte potakne na korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovoga Otvorenog javnog poziva su:
– ojačati energetsku učinkovitost neprofitnih ornanizacija, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda za rashode za energiju;
– izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;
– uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je neprofitnim organizacijama i subjektima upisanim u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Prijavu mogu podnijeti:
Neprofitne organizacije i subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Ukoliko su dobivene donacije po istom projektu od nekih drugih davatelja potpore ili Ministarstva gospodarstva, zbroj svih donacija ne smije preći 100% vrijednost prijavljenog projekta.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
1) Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije;
2) Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;
3) Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;
4) Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije;
5) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;
6) Marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije.

Najveći iznos potpore može iznositi 200.000,00 kuna.
Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova.
Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% iznosu.

U okviru javnog poziva za dodjelu donacije svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna donacija.
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava po pravovaljanim zahtjevima, zaprimljenim po redoslijedu u pisarnici Ministarstva gospodarstva.

Dodatne informacije i popratnu dokumentaciju ovog Javnog poziva možete pronaći na sljedećem linku: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci