21 kol 2013

ODRŽANA 3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

U dvorani „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji 20. kolovoza 2013. godine održana je 3. sjednica Upravnog vijeća. Na sjednici su usvojeni zapisnici s 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji te je Upravno vijeće dalo suglasnost ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji na sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i davanje solemnizirane bjanko zadužnice kao sredstvo osiguranja izvršenja ugovornih obveza u okviru Otvorenog javnog poziva za mjeru C „Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja” za aktivnost C3: Razvojne agencije i poduzetnički centri Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu Ministarstva poduzetništva i obrta.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci