08 kol 2013

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU GOSPODARSKIH MANIFESTACIJA/ZNANSTVENO – STRUČNIH SKUPOVA I OSTALIH AKTIVNOSTI PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA DODJELU POKROVITELJSTVA/SUFINANCIRANJA

Ministarstvo poduzetništva i obrta je objavilo Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija/znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2013. godini.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno –tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrtništva, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ( u daljnjem tekstu Korisnici) i to:
 • Znanstveno – stručni skupovi – obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove te stručna udruženja, pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne ( regionalne) samouprave, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora
Gospodarske manifestacije ( sajmovi, izložbe i sl.) – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne ( regionalne) samouprave , udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice gradova , općina i županija
Drugi oblici promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, pravne osobe u vlasništvu jedinica lokalne ( regionalne) samouprave, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice gradova , općina i županija.

Pokroviteljstvo/sufinanciranje se ostvaruje putem sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sufinanciranje manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova/ ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, koje se održavaju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji godišnje i to: za znanstveno stručne skupove, do 100,00 kuna po sudioniku;za gospodarske manifestacije, do 300,00 kn po izlagaču; za druge oblike promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su: troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstvenog skupa i dr.

Neprihvatljivi su troškovi nabavke/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, cattering i sl.

Intenzitet potpore je do 25 % ukupnih troškova manifestacije.

Poziv je otvoren do 1. rujna 2013. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=403

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci