17 lip 2013

OBJAVLJEN PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA U 2013. GODINI „1000 BAZENA ZA HRVATSKI TURIZAM“

Ministarstvo turizma, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrtvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije objavili su dana 13. lipnja 2013. godine Program unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini „1000 BAZENA za hrvatski turizam”.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje unapređenja ponude turističkog sektora kroz izgradnju i opremanje isključivo novih vanjskih i unutarnjih bazena, minimalne tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata) nastale od 1. siječnja do 31.listopada 2013. godine.

Potencijalni prijavitelji su: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji pružaju usluge smještaja i posjeduju važeće Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, kampovi i marine. Subjekt malog gospodarstva mora imati registrirano minimalno: 3 sobe ili 2 apartmana ili 1 kuću za odmor. Podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore, moraju biti vlasnici ili imati pravo raspolaganja ili upravljanja nekretninom, područjem ili lokalitetom uz/na kojem se gradi bazen.

Zahtjev može podnijeti:

‐ poduzetnik registriran kao trgovačko društvo ili zadruga koji je u 2012. godini imao minimalno 2 zaposlena u periodu poslovanja ne kraćem od 3 mjeseca

‐ poduzetnik registriran kao obrt koji je u 2012. godini imao minimalno 1 zaposlenog u periodu poslovanja ne kraćem od 3 mjeseca.

Privatni iznajmljivači se mogu prijaviti na Program ukoliko se do predaje natječajne dokumentacije registriraju kao obrt ili trgovačko društvo te ishoduju pravovaljano Rješenje. Privatni iznajmljivači koji se registriraju kao obrt ili trgovačko društvo moraju imati minimalno 1 zaposlenog u trenutku podnošenja zahtjeva.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Davatelja sredstava do iskorištenja sredstava a najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

Cjeloviti tekst Programa i obrazac zahtjeva BZ/13 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na slijedećem linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci