05 ožu 2013

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA LIFE+

Europska komisija objavila je poziv na natječaj za prijavu projekata u zaštiti okoliša i prirode u okviru programa LIFE+. Za sredstva ovog programa mogu se natjecati i prijavitelji s područja RH. Indikativan iznos koji je na raspolaganju za Republiku Hrvatsku iznosi 1 250 000 EUR-a.

Program LIFE+ sastoji se od tri glavne komponente:

 • zaštita prirode i biološka raznolikost
 • politika zaštite okoliša i upravljanja
 • informativne i komunikacijske aktivnosti

Korisnici projekata mogu biti javna i/ili privatna tijela, subjekti i institucije.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje iz programa LIFE+ su:

 • operativne djelatnosti nevladinih udruga koje djeluju prvenstveno na području zaštite i unapređenja okoliša na europskoj razini i sudjeluju u razvoju i provedbi politike i zakonodavstva Zajednice;
 • razvoj i praćenje mreža, baza podataka i računalnih sustava koji su izravno povezani s provedbom politike i zakonodavstva zaštite okoliša Zajednice;
 • studije, istraživanja, pomoć pri jačanju kapaciteta;
 • monitoring, uključujući monitoring šuma;
 • obuka, radionice i sastanci, uključujući obuku osoba koje sudjeluju u inicijativama sprečavanja šumskih požara;
 • razvijanje mreže kontakata i platformi najboljih postupaka;
 • informacijsko i komunikacijsko djelovanje, uključujući kampanje podizanja svijesti;
 • demonstriranje inovativnih pristupa politike, tehnologija, metoda i instrumenata;
 • i posebno za komponentu priroda i biološka raznolikost:
 • upravljanje lokacijama i vrstama te planiranje lokacija, uključujući unapređenj ekološke usklađenosti mreže Natura 2000;
 • monitoring stanja očuvanja (conservation status), uključujući uspostavu procedura i struktura za monitoring;
 • razvoj i provedba akcijskih planova za zaštitu vrsta i staništa;
 • proširenje mreže Natura 2000 na morska područja;
 • kupnja zemljišta, pod uvjetima navedenim u Uredbi.

Sredstvima programa LIFE+ moguće je financirati nabavu opreme, u iznosu od 50% od nabavne vrijednosti.

Više informacija o natječaju kao i prijavni obrazac nalazi se na sljedećem linku http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm

Nadležno nacionalno tijelo za provedbu Programa je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (nacionalna kontakt točka: [email protected]).

Rok za podnošenje elektroničkih prijava Europskoj komisiji putem nadležnog nacionalnog tijela je 25. lipnja 2013. do 16 sati.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci