19 velj 2013

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. godini.

Cilj javnog poziva je poticanje razvoja i unapređenja turističke ponude RH kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija kao glavnog motiva dolaska u turističku destinaciju te u cilju povećanja ugostiteljskog i drugog turističkog prometa u razdobljima izvan glavne turističke sezone.

Prijaviti se mogu organizatori manifestacija: jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, turističke zajednice, nacionalni sportski savezi, umjetničke organizacije, zadruge, trgovačka društva, javne ustanove, ustanove u kulturi i obrti.

Javnim pozivom se može ostvariti bespovratna potpora maksimalno do 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2013. godini.

Prihvatljivi su slijedeći troškovi: najam opreme i nabava radnog/potrošnog materijala vezanih za organizaciju manifestacije; najam prostora za održavanje manifestacije; najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije; honorari i troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora; troškovi promocije manifestacije; usluge zaštitarske službe i drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije.

Rok za dostavu prijava je zaključno do 08. ožujka 2013. godine.

Sve informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na tel. 621-978 ili e-mail [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci