28 sij 2013

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA RASPISALA NATJEČAJ ZA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih raspisala je natječaj za sudjelovanje u Pilot-programu uvođenja sustavne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruga osoba s invaliditetom u RH u 2013. godini.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge osoba s invaliditetom registrirane u RH koje djeluju na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na ovaj natječaj se ne prijavljuju projekti i/ili programi sa svrhom dobivanja podrške za njihovu provedbu. Podrška se ostvaruje za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u RH.

Uvjeti koje mora zadovoljiti udruga osoba s invaliditetom za dodjelu institucionalne podrške su slijedeći:

– udruga mora aktivno djelovati kao udruga osoba s invaliditetom i to: invalida rada, civilnih invalida rata, gluhih i nagluhih osoba, slijepih osoba, gluhoslijepih osoba, osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, mentalnim, intelektualnim teškoćama te tjelesnim invaliditetom, a što treba biti razvidno iz Statuta udruge;

– područje djelovanja udruge odnosi se na lokalnu i područnu (regionalnu) razinu;

– udruga djeluje uz podršku jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz sufinanciranje aktivnosti ili ustupanje prostora odnosno druge vrste podrške jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s vrednotama utvrđenim Ustavom RH;

– udruga obavlja djelatnost u skladu s nacionalnim i lokalnim (područnim) strategijama i programima zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom te sukladno programima za poticanje razvoja civilnog društva;

– udruga razvija suradnju i partnerstvo s nadležnim tijelima državne uprave odnosno lokalnom i/ili područnom (regionalnom) samoupravom u području njihovog djelovanja te suradnju s ostalim organizacijama civilnoga društva, a naročito nacionalnim savezima udruga osoba s invaliditetom:

– udruga djelovanjem u zajednici rješava probleme i zadovoljava potrebe osoba s invaliditetom, a ne isključivo potrebe svojih članica/članova;

– udruga ima usvojen Strateški plan, odnosno Plan i program rada za razdoblje od 3 do 5 godina te Operativni plan za 2013. godinu;

– udruga je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti te zapošljava odnosno namjerava zaposliti osobe s invaliditetom i/ili druge stručne i administrativne djelatnike sukladno Strateškom planu, odnosno Planu i programu rada udruge.

Po ovom natječaju udruge osoba s invaliditetom mogu se prijaviti za dodjelu institucionalne podrške za 3 kategorije: do 150.000,00 kn (dodijelit će se do 20 podrški), do 100.000,00 kn (dodijelit će se do 20 podrški) i do 50.000,00 kn (dodijelit će se do 10 podrški).

Za prijavu za dodjelu institucionalne podrške do 150.000,00 kn udruga osoba s invaliditetom mora zadovoljavati slijedeće uvjete: mora aktivno djelovati najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja; mora imati najmanje dvije zaposlene osobe na dan 01. prosinca 2012. godine temeljem Ugovora o radu; mora imati prihod od najmanje 225.000,00 kn u 2011. godini (moguće odstupanje do minus 5%) te u ovoj kategoriji udruga ne može zatražiti podršku manju od 150.000,01 kn.

Za prijavu za dodjelu institucionalne podrške do 100.000,00 kn udruga osoba s invaliditetom mora zadovoljavati slijedeće uvjete: mora aktivno djelovati najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja; mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu na dan 01. prosinca 2012. godine temeljem Ugovora o radu; mora imati prihod od najmanje 150.000,00 kn u 2011. godini (moguće odstupanje do minus 5%) te u ovoj kategoriji udruga ne može zatražiti podršku manju od 100.000,01 kn.

Za prijavu za dodjelu institucionalne podrške do 50.000,00 kn udruga osoba s invaliditetom mora zadovoljavati slijedeće uvjete: mora aktivno djelovati najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja; udruga ne mora imati zaposlene, a ako ih ima, onda ne više od jedne zaposlene osobe na dan 01. prosinca 2012. godine temeljem Ugovora o radu te mora imati prihod od najmanje 75.000,00 kn u 2011. godini (moguće odstupanje do minus 5%).

Prihvatljivi troškovi u okviru institucionalne podrške su slijedeći:

– trošak plaća za zaposlene osobe koji je u skladu s prosječnim plaćama u RH u sličnim djelatnostima, odnosno plaćama u ustanovama socijalne skrbi;

– trošak naknada drugog dohotka;

– troškovi obavljanja osnovne djelatnosti i financijskih usluga;

– troškovi kupnje opreme;

– troškovi izobrazbe i usavršavanja zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge.

Svaka udruga osoba s invaliditetom na ovaj natječaj može podnijeti samo jednu prijavu za institucionalnu podršku. Rok za prijavu na natječaj je 22. veljače 2013. godine.

Više informacija kao i sva potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3285.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na tel. 621-978 ili e-mail [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci