09 lis 2012

KREDITI HBOR-a ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je kako je poduzetnicima koji ulažu u podizanje razine energetske učinkovitosti, omogućeno korištenje sredstava Darovnice iz Programa Europske komisije – Energy Efficiency Finance Facility za 2006. i 2007. godinu koji je osmišljen i provodi se u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB).

Sredstva Darovnice mogu se koristiti uz korištenje kreditnih sredstava iz izvora EIB-a, izravno putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima HBOR ima uspostavljenu poslovnu suradnju.

Krajnji korisnici kredita mogu biti:

 trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe;

 jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave i društva u njihovu vlasništvu;

 pravne osobe u vlasništvu središnje države.

Krediti su namijenjeni financiranju osnovnih sredstava u okviru ulaganja koja pridonose uštedi energije i/ili smanjenju emisije CO2, odnosno ulaganja kojima se povećava energetska učinkovitost objekata u zgradarstvu i industriji.

Darovnica namijenjena krajnjim korisnicima iznosi 15% iznosa kredita uloženog u podizanje razine energetske učinkovitosti.

Odobrena sredstva Darovnice isključivo se koriste za umanjenje glavnice odobrenog kredita.

Za kandidiranje za sredstva Darovnice prihvatljiva su ona ulaganja koja će po završetku investicije doprinijeti poboljšanju energetske učinkovitosti postojećih objekata i to u sektoru zgradarstva – projekti kojima se ostvaruje najmanje 30 posto uštede energije, a u sektoru industrije – projekti kojima se ostvaruje najmanje 20 posto uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2.

U okviru Darovnice korisnicima je osigurana i besplatna pomoć konzultanta čija je zadaća procijeniti i potvrditi postignute razine uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2, odnosno potvrditi uspješnost ulaganja u obnovljive izvore energije.

Više o samom Programu i uvjetima kreditiranja možete pronaći na slijedećem linku: http://www.hbor.hr/darovnica-uz-kredit-za-projekte-energetske-ucinkov.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 621-978, ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci