10 svi 2012

OBJAVLJEN PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

S ciljem jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavili su javni poziv za Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini.

Osnovni ciljevi programa su:

‒ jačanje turizma kao mogućeg pokretača ukupnog razvoja gospodarstva nerazvijenih područja,

‒ stvaranje cjelogodišnje turističke ponude,

‒ razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, koristeći prirodne i kulturne resurse na principima održivosti.

 

Turistički nerazvijena područja koja mogu biti uključena u Program poticanja moraju ispunjavati najmanje jedan od sljedećih kriterija:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske;

– C i D turistički razred u koji je razvrstano naselje, općina ili grad na čijem se području program ili projekt realizira;

– županije koje ostvaruju manje od 3% ukupnog turističkog prometa Republike Hrvatske, mjereno brojem noćenja.

 

Temeljem Programa dodijelit će se bespovratna sredstva najkvalitetnijim kandidiranim projektima koja su namijenjena za:

1. Razvoj i unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima:

a) obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju (kao ugostiteljsko/turističke objekte ili turističke atrakcije) kulturne baštine, a posebice tradicijske graditeljske baštine, kao što su: tradicijske kuće, gospodarski objekti, stari podrumi/konobe, mlinovi, klijeti, tradicijske radionice, etno baština;

b) uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljenih na prirodnoj baštini kroz projekte turističke infrastrukture u zaštićenim područjima, kao što su: vidikovci, osmatračnice, poučne i pješačke staze, tematski parkovi te potrebna infrastruktura za posjetitelje vezana za zaštićene i/ili osjetljive prirodne lokalitete (špilje, kanjoni, vodopadi, močvare…);

c) izgradnja, obnova i opremanje kampova, kampirališta i kamp odmorišta na turistički nerazvijenim područjima.

2. Razvoj novih inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje turističke ponude destinacije:

a) razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma (seoskog, kulturnog, športsko-rekreativnog, avanturističkog, zdravstvenog, planinskog, lovnog, ribolovnog, nautičkog, ronilačkog) kroz ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili obnovu objekata i turističke infrastrukture za razvoj posebnih oblika turizma, opremanje i uređenje objekata/staza/okoliša, nabavu sredstava i opreme neophodne za sigurno i kvalitetno pružanje usluga turistima, posebice u avanturističkom, sportsko-rekreativnom te turizmu na vodama (kajak, kanu, rafting);

b) realizacija novih i inovativnih turističkih proizvoda koji će moći privući posjetitelje i/ili turiste na turistički nerazvijena područja;

c) događanja temeljena na kulturno-povijesnoj baštini, običajima, tradicijskoj gastro i eno ponudi (folklor, tradicijski napjevi i plesovi, tematska događanja).

 

Prijaviti se mogu trgovačka društva, obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, turističke agencije, javne ustanove, jedinice regionalne (područne) i lokalne samouprave.

Programom se sufinancira do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku, odnosno projektu.

Rok za prijavu je zaključno do 08. lipnja 2012. godine, a odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donijet će se najkasnije u roku 30 dana od datuma zatvaranja javnog poziva.

Sve dodatne informacije dostupne su na slijedećoj web adresi: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radić 2/1, Koprivnica, na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci