27 tra 2012

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA RAZVOJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPRSKBU I JAVNU ODVODNJU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za javnu vodoopskrbu radi sufinanciranja razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Republike Hrvatske.

Korisnici sredstava mogu biti investitori predloženih projekata odnosno nadležni isporučitelji vodnih usluga ili jedinice lokalne samouoprave.

Bespovratna sredstva su namijenjena u svrhu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i/ili gradnje, rekonstrukcije ili sanacije komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Sredstva se mogu iznimno upotrijebiti i u svrhu redovitog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno podmirenja drugih troškova s ciljem provedbe mjera sprečavanja šteta za stanovništvo i gospodarske subjekte zbog nemogućnosti obavljanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje (npr. doprema vode cisternama ili vodonosnicima i dr.).

Predloženi projekti moraju udovoljavati slijedećim kriterijima:

‒ moraju činiti tehničko-tehnološku cjelinu i uklapati se u postojeće ili planirane projekte sukladno višegodišnjim planovima razvoja vodoopskrbe i odvodnje jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave,

‒ imati ishođen važeći akt kojim se dopušta gradnja građevina prema predloženom projektu.

Javni poziv otvoren je zaključno do 31. svibnja 2012. godine.

Sve informacije o javnom pozivu kao i potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mps.hr/default.aspx?id=8619.

Za sve informacije o natječaju slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 621-978 ili putem e-maila na [email protected].

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci