21 stu 2011

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Županijska razvojna strategija temeljni je strateški dokument Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. do 2013. godine koji definira osnovne pravce županijskog razvoja, odnosno viziju, ciljeve, prioritete i mjere razvoja županije.Temelj za izradu Županijske razvojne strategije je Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) kojim su definirani ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem RH, svi planski dokumenti, kao i tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem.

Zakon o regionalnom razvoju definira Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao temeljni strateški planski dokument na nacionalnoj razini, koju je u lipnju 2010. godine usvojila Vlada RH. Usvojena Strategija na nacionalnoj razini predstavlja polazište za izradu strateških dokumenata na regionalnoj razini.

Osnovni cilj Županijske razvojne strategije je definiranje osnovnih pravaca razvoja Koprivničko-križevačke županije, odnosno ciljeva i prioriteta razvoja, te mjera za postizanje definiranih ciljeva. Županijska razvojna strategija predstavlja temelj sustavnog rješavanja društveno-gospodarskih nejednakosti na županijskoj razini, temelj za osiguravanje bolje usklađenosti regionalnih i lokalnih potreba s nacionalnim prioritetima, te jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje strukturnih instrumenata Kohezijske politike EU.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013. usvojena je 04. svibnja 2011. godine na 12. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.


VAŽNI DOKUMENTI:

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011 – 2013.JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA U BAZU PROJEKATA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci