07 ruj 2011

OBJAVLJEN NATJEČAJ „INTEGRACIJA SKUPINA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U REDOVITI OBRAZOVNI SUSTAV“

Agencija za strukovno obrazovanje – Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (ASO DEFCO) objavila je natječaj za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“, EuropeAid/131319/M/ACT/HR, pod prioritetom 2, mjera 2.2, operacija 2.2.2., u okviru 4. komponente IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala.

Natječaj ima za cilj promicanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem relevantnih usluga, te potporu institucija u cilju povećanja broja osoba kojima je otežan pristup upisa i završetka školovanja, potporu aktivnosti u cilju poboljšanja kvalitete obrazovanja osoba u nepovoljnom položaju kako bi se olakšala socijalna uključenost osoba i nedostatak u obrazovnim ustanovama.

Prijaviti se mogu mladi i studenti koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti (romska populacija, druge nacionalne manjine, djeca predškolske dobi kao i učenici i studenti s invaliditetom, učenici i studenti koji trebaju privremenu pomoć i savjetovanje – a ne smiju biti stariji od 25 godina), osoblje obrazovnih institucija koje radi s mladima i studentima kojima prijeti socijalna isključenost (odgojitelji, učitelji i profesori, te asistenti u nastavi, studenti socijalnog rada/ socijalnih znanosti, te administartivno i stručno osoblje).

Postoje ukupno tri područja za podnošenje projektnih prijedloga:

Područje 1

Bolje uključivanje djece predškolske dobi/učenika/studenata s invaliditetom ili kojima je potrebna pomoć ili privremeno savjetovanje u obrazovanju i izgradnja kapaciteta obrazovnih ustanova.

Projektne aktivnosti mogu biti: objavljivanje pedagoške literature i materijala, promicanje rada osobnog asistenta za osobe s invaliditetom, poticanje razvoja i implementacije e-learning tečajeva itd.

Projekti za područje 1 se mogu kretati u vrijednosti od 50.000 do 250.000 EUR-a.

Područje 2

Podrška Roma i ostalih nacionalnih manjina u obrazovanju i izgradnja kapaciteta obrazovnih institucija.

Projektne aktivnosti mogu biti: aktivnosti usmjerene na veću uključenost romske djece u vrtiće i osnovno obrazovanje, nakon školskih aktivnosti potpora romskoj djeci u učenju i pisanju domaćih zadataka, također u poboljšanju jezika, komunikaciji, socijalnoj aktivnosti itd.

Projekti za područje 2 se mogu kretati u vrijednosti od 50.000 do 150.000 EUR-a.

Područje 3

Inovativne i istraživačke aktivnosti za socijalnu uključenost u obrazovanje.

 

Projektne aktivnosti mogu biti: inovativne aktivnosti koje nisu definirane u gore navednim područjima, istraživanje i analize potrebne za daljnji razvoj mjera socijalne uključenosti.

 

Projekti za područje 3 se mogu kretati u vrijednosti od 50.000 do 150.000 EUR-a.

U svim područjima u kojima prijavitelj nije obrazovna institucija, studentska udruga, regionalna ili lokalna institucija, projekt mora imati neku odgojnu ustanovu, regionalnu ili lokalnu instituciju kao partnera kako bi se kvalificirala za bespovratna sredstva.

Iznos sufinanciranja je do 95% prihvatljivih troškova, a trajanje projekta može biti od 8 do 18  mjeseci.

Aktivnosti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske, osim za aktivnosti nacionalnih i internacionalnih treninga i seminara za obrazovanje osoblja.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 14. studenog 2011. godine.

Uvjeti natječaja i projektna dokumentacija dostupni su na Internet stranicama Agencije za strukovno obrazovanje, gdje će uskoro biti i objavljeni datumi informativnih radionica vezanih za ovaj natječaj s ciljem detaljnijeg informiranja svih zainteresiranih o ciljevima i prioritetima natječaja, te potrebnim procedurama za prijavu projektnog prijedloga http://www.aso.hr/defco/default.aspx?id=155, te na stranicama EuropaAida-a https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci