06 ruj 2011

OBJAVLJEN RASPORED SEMINARA U OKVIRU PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA

 

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je raspored seminara o tome kako se prijaviti na natječaj u okviru Programa za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za 2012. godinu.

Program se dijeli na četiri potprograma u okviru kojih se financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i osposobljavanja: Comenius je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Leonardo da Vinci institucijama koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, kao i gospodarskom sektoru, Erasmus je namijenjen visokim učilištima, a Grundtvig institucijama za obrazovanje odraslih (u segmentu općeg obrazovanja odraslih). Tu je još i Transverzalni program, koji nudi mogućnosti studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju.

Seminari za potencijalne prijavitelje će se održati prema slijedećem rasporedu, ovisno o potprogramima:

Comenius: Zagreb – 14. listopada 2011. godine

Split – 11. studenog 2011. godine

Leonardo da Vinci: Zagreb – 14. listopada 2011. godine

Osijek – 28. listopada 2011. godine

Split – 11. studenog 2011. godine

Rijeka – 25. studenog 2011. godine

Erasmus: Zagreb – 15. studenog 2011. godine

Grundtvig: Zagreb – 14. listopada 2011. godine

Split – 11. studenog 2011. godine

Obavijesti o mjestu održavanja, dnevnom redu i načinu prijave bit će dostupne naknadno na internet stranicama Agencije za mobilnost i programe EU http://www.mobilnost.hr/?lang=hr, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci