28 kol 2011

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2012. GODINU

 

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Poziv na Natječaj za program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu za Republiku Hrvatsku.

Program je namijenjen svim oblicima i razinama obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te je otvoren za sudjelovanje učenicima, studentima, nastavnicima, trenerima, institucijama i organizacijama koje pružaju usluge organiziranja aktivnosti u sklopu cjeloživotnog učenja, kao i udrugama u području cjeloživotnog učenja, te istraživačkim centrima.

Prijavitelji moraju biti osnovani u jednoj od sljedećih država (osim za program Jean Monnet koji je otvoren visokoškolskim ustanovama u cijelom svijetu):

*

27 država članica Europske unije

*

države članice Europskog ekonomskog područja (EEA) i Europske slobodne trgovinske zone (EFTA): Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska

*

države kandidatkinje: Hrvatska, Turska.

Ukupna sredstva u okviru ovog natječaja procjenjuju se na 1 140 milijuna EUR, dok visina dodijeljene potpore i trajanje projekta ovise o raznim faktorima kao što su vrsta projekta, te broj uključenih zemalja.

Glavni rokovi za podnošenje prijava u okviru ovog Programa su:

Comenius: Individualna mobilnost učenika 1. prosinca 2011.

Comenius, Grundtvig: Stručno usavršavanje

– 1. rok 16. siječnja 2012.

– daljnji rokovi 30. travnja 2012.

17. rujna 2012.

Comenius: Asistenti 31. siječnja 2012.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:

Multilateralni projekti, Mreže i Prateće Mjere

2. veljače 2012.

Leonardo da Vinci: Multilateralni projekti za Prijenos inovacija 2. veljače 2012.

Leonardo da Vinci: Mobilnost (uključujući Leonardo Da Vinci Certifikat mobilnosti) 3. veljače 2012.

Erasmus: Intenzivni jezični tečajevi (EILC) 3. veljače 2012.

Program Jean Monnet 15. veljače 2012.

Comenius, Leronardo da Vinci, Grundtvig:

Partnerstva; 21. veljače 2012.

Comenius: Comenius Regio Partnerstva;

Grundtvig: Radionice

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci