18 kol 2011

OBJAVLJENA DVA NATJEČAJA IPA 2010 ZA PROJEKTE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisala je dva natječaja za prijavu projekata organizacija civilnog društva.

Natječaji su raspisani u okviru pretpristupnog programa, IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima i IPA 2010 Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša, kao potpora Europske unije i Vlade RH razvoju civilnog društva i jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja EU.

Oba su natječaja usmjerena na poboljšanje utjecaja civilnog društva oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem. Natječaji su otvoreni do 17. listopada 2011. godine.

1.      Natječaj IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe, nevladine organizacije, neprofitne organizacije. U partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave, te javne ustanove i obrazovne institucije.

Prvo se podnosi projektni sažetak, a oni projekti koji će biti odobreni bit će pozvani na podnošenje cijelokupne prijave.

Najbolje ocjenjenim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 250.000,00 EUR.

Iznos sufinanciranja je do 90% prihvatljivih troškova, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseci.

Za podnošenje projektnog prijedloga potrebno je partnerstvo – obavezno dva partnera iz Republike Hrvatske i dvije različite županije, dok se projektne aktivnosti moraju odvijati u najmanje tri županije.

Prihvatljive aktivnosti su: jačanje kapaciteta, podizanje svijesti i obrazovanja, zagovaranje, izravna pomoć, kombinirane aktivnosti.

2.      Natječaj IPA 2010 Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe, nevladine organizacije, neprofitne organizacije. U partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave, te javne ustanove i obrazovne institucije.

Prvo se podnosi projektni sažetak, a oni projekti koji će biti odobreni bit će pozvani na podnošenje cijelokupne prijave.

Najbolje ocjenjenim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 150.000,00 EUR.

Iznos sufinanciranja je do 90% prihvatljivih troškova, a trajanje projekta može biti od 12 do 18 mjeseci.

Za podnošenje projektnog prijedloga potrebno je partnerstvo – obavezno dva partnera iz Republike Hrvatske i dvije različite županije, dok se projektne aktivnosti moraju odvijati u najmanje tri županije.

Prihvatljive aktivnosti su: jačanje kapaciteta, podizanje svijesti i obrazovanja, zagovaranje, izravna pomoć, kombinirane aktivnosti.

Natječaji će se financirati sredstvima pomoći Europske unije iz programa pretpristupne pomoći IPA 2010 – National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2010.

Radionice za potencijalne prijavitelje održat će se u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, u razdoblju od 19. do 27. rujna 2011. godine.

Uvjeti natječaja i projektna dokumentacija dostupni su na Internet stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje http://www.safu.hr/  i EuropAid-a https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci