04 tra 2011

OBJAVLJEN NATJEČAJ ˝MODERNIZACIJA ŠKOLSKIH KURIKULUMA U STRUKOVNIM ŠKOLAMA U SKLADU S PROMJENJIVIM POTREBAMA TRŽIŠTA RADA/GOSPODARSTVA˝

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa, objavilo je javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava  ˝Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva˝, Europeaid/131231/M/ACT/HR.

Prioriteti dodjele bespovratnih sredstava su sljedeći: razviti i primijeniti nova inovativna obilježja u pružanju obrazovanja u strukovnim školama u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima na regionalnoj/lokalnoj razini; povećati kapacitete (ljudske, materijalne, prostorne itd.) strukovnih škola za pružanje suvremene praktične nastave; povećati sposobnosti strukovnih nastavnika za uvođenje suvremenih, na učenike usmjerenih pristupa nastavi; poboljšati druge aspekte strukovnih škola vezane uz kurikulum radeći u skladu s mehanizmima osiguranja kvalitete ustanovljenima na nacionalnoj razini/razini Europske unije; s naglaskom na sljedeće ciljne skupine: učenike strukovnih škola; osoblje strukovnih škola, uključujući ravnatelje strukovnih škola; nastavnike strukovnih predmeta i praktične nastave; nastavnike praktične nastave (suradnike u nastavi) uključene u praktičnu nastavu (uključujući programe naukovanja), socijalne partnere na regionalnoj/lokalnoj razini.

Iznos bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti u okviru ovog poziva za dostavu prijedloga mora biti u rasponu između 40.000 EUR i 200.000 EUR. Sufinancirat će se minimalno 60% ukupno prihvatljivih troškova, dok će se maksimalno financirati 95% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelji za dodjelu bespovratnih sredstava moraju biti pravno registrirani kao organizacija ili ustanova najmanje tri godine i:

a) biti srednje škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

b) biti građani države članice Europske unije ili Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije (FYROM), Crne Gore, Srbije, Turske i Kosova (prema rezoluciji 1244/99 UNSC); zemalja korisnica Europskog instrumenta susjedstva i partnerstva (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI); zemalja članica Europskog gospodarskog prostora: Islanda, Lichtensteina, Norveške i

c) biti izravno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa svojim partnerima.
 
Za provedbu projekta potrebno je partnerstvo od barem jedne strukovne škole. Prihvatljivi su i sljedeći partneri: socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (odgovarajući regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata ili; regionalne i lokalne vlasti ili nevladine organizacije s dokazanim iskustvom na području relevantnom za projekt i koje doprinose osmišljavanju i provedbi projekta u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva/lokalne zajednice ili;   pojedinačna poduzeća, mala i srednja poduzeća, koja posluju na lokalnoj/regionalnoj razini ili;  ustanove poslijesrednjoškolskog obrazovanja; zadruge.
 

Projekt može sadržavati neke od ovdje navedenih aktivnosti:

 1. Razvoj i provođenje razvojnih planova za strukovnu školu/školskih kurikuluma/zajedničkih akcijskih planova sa socijalnim partnerima na sektorskoj/regionalnoj/lokalnoj razini vezanih uz uvođenje novih obilježja u pružanje obrazovanja kroz izvannastavne aktivnosti, druge obrazovne aktivnosti, programe i projekte;
 2. Razvoj i primjena novih obilježja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju obrazovanja u strukovnim školama
 3. Razvoj novih obilježja pružanja obrazovanja u strukovnim školama koja će kroz izvannastavne aktivnosti, inovativne obrazovne programe i/ili projekte doprinijeti ispunjenju gorućih potreba za vještinama ili prepoznavanju budućih nestašica vještina vezanih uz visoku tehnologiju i/ili suočavanje sektora sa specifičnim gospodarskim promjenama na regionalnoj razini,
 4. Provođenje specifičnih studija/istraživanja i uvođenje specifičnih elemenata u pružanje obrazovanja u strukovnim školama,
 5. Provedba aktivnosti analize specifičnih raskoraka i potreba s ciljem unapređenja kapaciteta nastavnika strukovnih škola,
 6. Izrada i provedba akcijskih planova za povećanje kapaciteta strukovnih škola za izvođenje suvremene, napredne praktične nastave,
 7. Izrada i provedba akcijskih planova za razvoj i primjenu novih i suvremenih, znanstvenih, tehnoloških i inovacijskih ostvarenja u strukovnim školama u svrhu povećanja relevantnosti učenika strukovnih škola na tržištu rada,
 8. Razvoj inovativnih načina usavršavanja u školi za strukovne nastavnike,
 9. Razvoj i praktična provedba partnerstava između strukovne škole i lokalnih/regionalnih malih i srednjih poduzeća,
 10. Tehnička pomoć (stručno znanje izvana) strukovnim školama u izradi dokumenata koji se odnose na pristup strukovne škole inovacijama, metodičke alate i različite inovativne i na praksi utemeljene nastavne materijale/materijale za učenje,
 11. Uvođenje/proširenje korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavnim aktivnostima i učenju, u skladu sa zahtjevima novih obilježja pružanja obrazovanja u strukovnim školama,
 12. Osnivanje/razvoj mreža s drugim relevantnim strukovnim školama, ustanovama poslijesrednjoškolskog obrazovanja, istraživačkim ustanovama i/ili pojedinačnim poduzećima.

Prijave se podnose na engleskom jeziku, te uključuju samo projektni sažetak. Svi oni prijavitelji čiji će projektni sažeci biti pozitivno ocijenjeni, bit će pozvani na podnošenje cjelokupnog projektnog prijedloga. Rok za dostavu projektnih sažetaka je 20. svibnja 2011. godine.

Cjelokupan tekst natječaja kao i sva potrebna dokumentacija dostupni su na sljedećoj web adresi: http://www.aso.hr/defco/default.aspx?id=155.

Za detaljnije informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, 48 000 Koprivnica ( tel. 621 978) ili na e-mail: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci