16 velj 2011

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI RASPISALO JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU POTPORE PROJEKTIMA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisalo je javni natječaj za Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u okviru Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja).

Cilj natječaja je pružanje potpore za nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost.

Za potporu se mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske, imaju najmanje šest (6) članova – hrvatskih branitelja odnosno djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja – osobe s višestrukim članstvom u više zadruga neće se uračunavati u broj zadrugara-hrvatskih branitelja potrebnih za ispunjenje uvjeta iz ove točke, te koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

– korisnice su Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kojima je spomenuti poticaj isplaćen do 14. veljače 2009. godine, odnosno do 31. prosinca 2009. godine, ukoliko su dokazale namjenski utrošak isplaćenih sredstava,

– uspješnost i profitabilnost u dosadašnjem poslovanju, te pozitivno poslovanje u razdoblju od najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

– izvršene ugovorne obveze sukladno Ugovoru o korištenju novčane potpore za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja, dostavljena tromjesečna izvješća o načinu korištenja dodijeljenih sredstava s analizom stanja i prijedlozima za nastavak djelovanja (uz račune i kupoprodajne ugovore iz kojih je razvidan utrošak sredstava, te potvrde banke o stanju računa na dan sastavljanja izvješća) sukladno članku 4. Ugovora o korištenju novčane potpore za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja,

– podmirene sve obveze prema državi od strane tražitelja potpore (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja),

– imaju mogućnost dodatnog povećanja broja zadrugara-hrvatskih branitelja ili djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Za potporu se ne mogu kandidirati zadruge koje su Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja koristile u 2008., 2009. odnosno 2010. godini.

 
Novčana potpora u ukupnom iznosu do najviše 50.000,00 kn može biti odobrena za nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge, jednokratna je i nepovratna ukoliko se utroši namjenski i u skladu s dostavljenim poslovnim planom temeljem kojeg se traži potpora.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.

Javni poziv je otvoren zaključno do 15. ožujka 2011. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2011. godine.

 
Prijavni obrazac kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, na web stranici http://www.mobms.hr/natjecaji-i-javna-nabava/aktualni-natjecaji.aspx

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci