16 velj 2011

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA RASPISALO JE JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva raspisalo je javni natječaj za predlaganje projekata Udruga u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2011. godinu. 

 
Kriteriji za ostvarivanje financijske potpore za projekte zaštite okoliša i zaštite prostora od interesa za Republiku Hrvatsku su:

1. udruga mora biti registrirana i djelovati na području Republike Hrvatske;

2. djelovanje udruge treba biti u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;

3. udruga mora djelovati u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem, što treba biti razvidno u statutu udruge;

4. udruga ne smije obavljati poslove iz djelokruga tijela državne uprave;

5. udruga mora imati aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;

6. udruge koje predlažu projekt u suradnji s jednom ili više udruga mogu se prijaviti na dva načina:

a) nositelj projekta prijavljuje zajednički projekt i jedan proračun. U tom se slučaju u prijedlogu i obrazloženju proračuna moraju naznačiti svi novčani i drugi materijalni doprinosi prijavljenih udruga. Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovo provođenje, financijsko i opisno izvješćivanje;

b) skupni prijedlog: nekoliko udruga može prijaviti skupni projekt s različitim proračunima. U tom slučaju svaki nositelj prijedloga mora detaljno obrazložiti na koji će način svaka od aktivnosti partnerskih organizacija pridonijeti ukupnim rezultatima projekta. Udruge su tada pojedinačno odgovorne za provedbu projekta.

7. projekt mora biti besplatan za korisnike;

8. udruga mora putem projekta ponuditi osmišljenu promidžbu s ciljem popularizacije zaštite okoliša i održivog razvoja.

 

Prioritetna područja zaštite okoliša i prostora za financiranje projekata su:

– projekti koji pridonose provedbi propisa zaštite okoliša

  i prostora, imajući u vidu domaće zakonodavstvo i prilagodbu
  pravnoj stečevini EU;

– projekti za podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i prostora;

– projekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj;

– projekti koji se odnose na edukaciju u području gospodarenja

  otpadom, sprečavanja bespravne gradnje i očuvanja obalnog
  prostora, otoka i drugih posebno vrijednih prostora;

– projekti kojima se promiče pravilno postupanje s

  korisnim otpadom

– projekti edukacije lokalnog stanovništva s ciljem

  prevladavanja NIMBY efekta;

– projekti unapređivanja kakvoće okoliša i prostora

  urbanih i ruralnih sredina;

– projekti zaštite zraka i zaštite klime

– projekti koji pridonose racionalnom korištenju prirodnih

  resursa, gradnji materijalima koji nisu štetni za okoliš i koji su
  nastali uporabom materijala korištenog kod gradnje i nakon
  rušenja građevina

– projekti zaštite okoliša i prostora zasnovani na suradnji

  različitih partnera (npr. lokalna i regionalna samouprava,
  gospodarstvo, stručna udruženja, udruge i škole i dr.).

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 15. ožujka 2011. godine.

Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za prijavljivanje, mogu se dobiti na web stranici Ministarstva http://www.mzopu.hr/doc/Natjecaj_projekti_udruge_2011.pdf

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel.: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected] .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci