09 svi 2010

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI OBJAVILO POZIV ZA PROJEKTE UDRUGA USMJERENIH DJECI

 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci. Projekt mora biti osmišljen na način da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru.

Prioritetna područja za prijavu projekata su slijedeća:

–          projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti,
       tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i
       promicanju prava djece,
–          projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu
       prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava
       komuniciranja na daljinu,
–          projekti koji promiču odgovorno roditeljstvo i odgoj djece
       sukladno Konvenciji UN-a o pravima djeteta,
–          projekti usmjereni prevenciji tjelesnog kažnjavanja djece i
–          prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih
       oblika zlostavljanja i zanemarivanja.

Udruga može prijaviti maksimalno dva projekta na ovaj poziv, a najviši iznos koji se može putem prijave na poziv ostvariti je 70.000,00 kn po projektu.

Rok za prijavu na objavljen poziv je zaključno do 08. lipnja 2010. godine.

Dodatne informacije o pozivu, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mobms.hr/obavijesti/natjecaji-i-javni-pozivi.aspx.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci