29 ožu 2010

OBJAVLJEN NATJEČAJ MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA ZA DODJELU SREDSTAVA KAPITALNE POMOĆI ZA POTICANJE RAZVOJA I ODRŽIVOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva objavilo je natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja za 2010. godinu.

Sredstva se dodjeljuju za slijedeće mjere:

–          poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda, postupaka i 
      usluga,
–          racionalno korištenje drvne sirovine,
–          stvaranje branda drvnog sektora,
–          razvoj tehnologije i tehnoloških procesa i to za slijedeće
      kategorije:
  o   istraživanje i razvoj,
  o   zaštita okoliša.

Za svaku mjeru definirani su prihvatljivi troškovi kao i visina sredstava koji se mogu ostvariti prijavom na natječaj.

Prijaviti se mogu mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) registrirani prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C 16); Proizvodnja namještaja i ostala prerađivačka industrija (C 31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M 71.2) – uslužna trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja.

Podnositelj prijave mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj.

Troškovi se priznaju retrogradno do jednu godinu prije dana objave natječaja.

Rok za podnošenje prijave je zaključno do 21. travnja 2010. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=99.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci