11 sij 2010

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA IZBOR REFERALNIH CENTARA ZA ZADRUGE HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za izbor tri Referalna centra za zadruge hrvatskih branitelja.

Izbor će se vršiti prema slijedećem odabiru:

  1. Referalni centar I: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija,
  2. Referalni centar II: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija,
  3. Referalni centar III: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Cilj javnog poziva je osnivanje Referalnih centara koji će provoditi edukaciju zadrugara, pružati stručnu pomoći pri osnivanju zadruga hrvatskih branitelja, obilaziti zadruga na terenu, održavati prezentacije o zadrugarstvu i radu braniteljskih zadruga, pružati pomoć pri organizaciji okruglih stolova i sajmova čiji je nositelj Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te raditi na povezivanju zadruga hrvatskih branitelja.

Za izbor Referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu se kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje zadovoljavaju slijedeće uvjete:

–         imaju registriranu djelatnost najmanje tri godine,
–         poslovni prostor u vlasništvu ili najmu,
–         iskustvo u pružanju edukacije zadrugara i promicanju
      zadrugarstva,
–         znanje i iskustvo upravitelja i članova zadruge u
      savjetodavnom radu i pružanju informacija o osnivanju i
      vođenju zadruge,
–         tehničku, kadrovsku i organizacijsku raspoloživost na
      području djelovanja,
–         dobru komunikaciju i stručnu suradnju s institucijama
      relevantnim za djelovanje zadrugarstva,
–         podmirene sve obveze prema državi.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinancirati će rad Referalnih centara u tekućoj godini u iznosu od 150.000,00 kn po centru.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je zaključno do 09. veljače 2010. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mobms.hr/obavijesti/natjecaji-i-javni-pozivi.aspx.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci