23 pro 2009

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO JAVNI NATJEČAJ ZA MJERE 101 I 103 U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je javni natječaj za Mjeru 101 i Mjeru 103 u okviru IPARD programa.

IPARD Program sastavni je dio Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i predstavlja V. komponentu «Ruralni razvoj».

Mjera 101 odnosi se na ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice, dok Mjera 103 obuhvaća ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice.

U okviru Mjere 101 prihvatljiva su ulaganja u slijedeće sektore:

– sektor mljekarstva
– sektor govedarstva
– sektor svinjogojstva
– sektor peradarstva
– sektor jaja
– sektor voća i povrća.
 

Prihvatljivi korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i poduzeća koji udovoljavaju kriterijima iz Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa.

Ukupna vrijednost ulaganja po projektu u okviru Mjere 101 kreće se između 13.500 EUR (100.000,00 HRK) i 900.000 EUR (6.570.000,00 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000 EUR (14.600.000,00 HRK).

Iznos potpore kreće se između 50% i 75% ukupnog prihvatljivog ulaganja.

U okviru Mjere 103 prihvatljiva su ulaganja u slijedeće sektore:

– sektor mlijeka i mljekarstva
– sektor mesa
– sektor ribarstva
– sektor vinarstva
– sektor maslinovog ulja.
 

Prihvatljivi korisnici su obrti i poduzeća/poljoprivredne zadruge koji udovoljavaju kriterijima iz Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa.

Ukupna vrijednost ulaganja po projektu u okviru Mjere 103 kreće se između 33.800 EUR (250.000,00 HRK) i 3.000.000 EUR (21.900.000,00 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora maslinovog ulja gdje gornja granica može iznositi do 500.000 EUR (3.650.000,00 HRK).

Iznos potpore je do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja.

Dozvoljeno je maksimalno 5 prihvatljivih ulaganja po korisniku u vremenskom okviru trajanja IPARD-a.

Rok za dostavu prijava na javni natječaj počinje teći od 04. siječnja 2010. godine i traje zaključno do 04. ožujka 2010. godine.

Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama broj 146/09 i 150/09.

Dodatne informacije o natječaju, kao i sva potrebna dokumentacija za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mps.hr/default.aspx?id=6866.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci