02 stu 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ «SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE NA PASTRVSKIM RIBNJACIMA»

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je natječaj za prikupljanje prijava u okviru strukturne podrške ribarstvu pod nazivom «Sufinanciranje troškova kupnje opreme za obavljanje djelatnosti akvakulture na pastrvskim ribnjacima» za 2009. godinu.

Prijaviti se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti uzgoja salmonidnih vrsta slatkovodne ribe u kojem uzgoj salmonidnih vrsta slatkovodne ribe sudjeluje s više od 50%.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 50% opravdanih troškova projekta, a najviše do 700.000,00 kuna po korisniku za sufinanciranje troškova kupnje opreme za obavljanje djelatnosti akvakulture na pastrvskim ribnjacima, te troškova gradnje i adaptacije pastrvskih ribnjaka. Najniži ukupni iznos investicije za koji se može ostvariti sufinanciranje je 100.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 10. studenog 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mps.hr/default.aspx?id=6762.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci