02 stu 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ «POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA»

U okviru Komponente IV IPA Programa Razvoj ljudskih potencijala i Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. objavljen je natječaj za poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Cilj natječaja je povećanje razine zapošljavanja osoba s invaliditetom i pružanje pomoći pri njihovom lakšem ulasku na tržište rada kroz razvoj i provedbu aktivnih mjera na tržištu rada na regionalnoj razini.

Prijaviti se mogu poduzeća/institucije koje pružaju usluge iz područja rehabilitacije, psihosocijalne usluge, usluge razvoja ljudskih resursa, usluge usmjerene na tržište rada, profesionalno usavršavanje, prekvalifikacije, strukovno usavršavanje i praktične radionice, zatim udruženja poslodavaca, lokalne i regionalne vlasti, regionalne i lokalne razvojne agencije, nevladine udruge i međunarodne organizacije iz zemalja članica EU, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Turske i Kosova.

Za provedbu projektnog prijedloga nije potrebno partnerstvo. Projekt može trajati maksimalno 12 mjeseci, te se sve aktivnosti moraju provoditi u Hrvatskoj.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 70.000,00 Eura, dok se maksimalno može ostvariti 120.000,00 Eura. Financijska potpora može pokrivati minimalno 70%, a maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 02. ožujka 2010. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1257231124862&;do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129157.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci