13 lis 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA POTPORU ORGANIZACIJAMA AKTIVNIM NA EUROPSKOJ RAZINI NA PODRUČJU MLADIH

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne aktivnosti i kulturu Europske komisije objavila je u okviru Aktivnosti 4.1 natječaj za potporu tijelima aktivnim na europskoj razini na području mladih.

Cilj natječaja je pružiti potporu stalnim aktivnostima organizacijama aktivnima na europskoj razini na području mladih. Predviđene aktivnosti moraju doprinijeti ohrabrenju mladih da sudjeluju kao građani u javnom životu i društvu, te u razvoju i provedbi europskih aktivnosti na području mladih.

Prijaviti se mogu: neprofitne nevladine organizacije koje provode aktivnosti usmjerene na mlade na europskoj razini, registrirane najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga, te čiji rad je usmjeren na mlade ili one organizacije koje imaju šire područje rada, ali se jedno od tih područja odnosi na mlade, zatim organizacije koje uključuju mlade u upravljanje organizacijom, te organizacije koje imaju najmanje jednu stalno zaposlenu osobu. Organizacije koje nemaju stalno zaposlenu osobu i nisu do sada primile potporu u okviru ove aktivnosti moraju zaposliti jednu osobu u slučaju odobravanja potpore.

Prijaviti se mogu organizacije mladih iz zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Turske, Albanije, BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bjelorusije, Moldavije, Rusije i Ukrajine.

Za prijavu projektnih prijedloga potrebno je partnerstvo od najmanje 8 organizacija iz navedenih zemalja.

Maksimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 35.000,00 EUR za godišnje operativne ugovore.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 09. prosinca 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_1_en.php.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci