22 ruj 2009

HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU ORGANIZIRA FP7 INFO DAN O NATJEČAJU «RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SME’s»

Hrvatski institut za tehnologiju organizira Info dan o natječaju «Research for the Benefit of SME’s» u okviru FP7 – Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj, koji će se održati 05. listopada 2009. godine, u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Rooseveltov trg 2.

Kroz Info dan želi se upoznati mala i srednja poduzeća i akademsku zajednicu s natječajem Research for the Benefit of SME’s koji ima ulogu njihovog povezivanja kroz istraživanje i razvoj.

Cilj natječaja je jačanje inovacijskih kapaciteta malih i srednjih poduzeća u Europi putem kojih bi se unaprijedili i razvili novi proizvodi, procesi i usluge SME’a, te dugoročno poboljšao i unaprijedio razvoj samih poduzeća.

Za prijavu na natječaj potrebno je partnerstvo od najmanje tri SME’a iz tri različite zemlje članice EU ili pridruženih zemalja (Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Islanda, Izraela, Lihtenštajna, Crne Gore, Norveške, Srbije, Švicarske i Turske) i dva istraživača tehnološkog razvoja neovisna o drugim sudionicima natječaja.

Aktivnosti koje se financiraju u okviru ovog natječaja su istraživanje i tehnološki razvoj, demonstracije novo razvijenih proizvoda, menadžment, trening istraživača.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 500.000,00 Eura, dok se maksimalno projektom može ostvariti 1.500.000,00 Eura. Projektom se može financirati maksimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Predviđeno trajanje projekata je između 1 i 2 godine.

Rok za prijavu na natječaj je 03. prosinca 2009. godine. Sve potrebne informacije dostupne su na slijedećoj web adresi: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
CapacitiesDetailsCallPage&call_id=216#infopack.

Prijavu za sudjelovanje na Info danu o natječaju «Research for the Benefit of SME’s» u okviru FP7 – Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj potrebno je podnijeti on-line na slijedećoj web adresi: http://www.hit.hr/internet/index.php?option=com_content&;task=view&id=134&Itemid=1.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci