21 srp 2009

OTVOREN NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA CULTURE

Otvoren je natječaj u okviru programa Culture, s ciljem promocije transnacionalne mobilnosti ljudi koji rade u kulturnom sektoru, potpore transnacionalnoj cirkulaciji kulturnih i umjetničkih radova i proizvoda, te promocije interkulturnog dijaloga.

Program se sastoji od 2 različita područja:

1. Potpora kulturnim projektima

1.1. Višegodišnji projekti suradnje

– trajanje: od tri do pet godina

– potiče se stvaranje višegodišnjih transnacionalnih veza koje

okupljaju minimalno šest kulturnih operatora iz šest različitih

prihvatljivih zemalja

– može se ostvariti minimalno 200.000,00, a maksimalno

500.000,00 Eura potpore, odnosno 50% prihvatljivih troškova

projekta

– rok za podnošenje projektnih prijedloga: 01. listopada 2009.

godine

1.2.1 Projekti suradnje

– trajanje: maksimalno 24 mjeseca

– ispituju se mogućnosti za dugogodišnju suradnju različitih partnera – potrebno je minimalno tri različita partnera iz tri

različite prihvatljive zemlje

– može se ostvariti minimalno 50.000,00, a maksimalno

200.000,00 Eura potpore, odnosno 50% prihvatljivih troškova

projekta

– rok za podnošenje projektnih prijedloga: 01. listopada 2009.

godine

1.2.2 Projekti prevođenja literature

– trajanje: maksimalno 24 mjeseca

– potiče se cirkulacija različitih literarnih djela među zemljama

– potporu može ostvariti izdavačka kuća za prevođenje i

izdavanje literarnog djela s jednog europskog jezika na drugi

– može se ostvariti minimalno 2.000,00, a maksimalno 60.000,00

Eura potpore, odnosno 50% prihvatljivih troškova projekta

– rok za podnošenje projektnih prijedloga: 01. veljače 2010.

godine

1.3 Projekti suradnje s trećim zemljama

– trajanje: maksimalno 24 mjeseca

– potiče se kulturna razmjena između zemalja koje sudjeluju u

programu i trećih zemalja. Svake godine se izabire jedna od

zemalja koje su sklopile ugovor o suradnji putem ovog

programa, te se ta zemlja jasno ističe na web stranici Agencije za

obrazovanje, audiovizualni rad i kulturu. Projekt mora uključivati

najmanje tri kulturna operatora iz tri različite prihvatljive zemlje.

– može se ostvariti minimalno 50.000,00, a maksimalno

200.000,00 Eura potpore, odnosno 50% prihvatljivih troškova

projekta

– rok za podnošenje projektnih prijedloga: 01. svibnja 2010.

godine

2. Potpora organizacijama aktivnim na europskoj razini u području kulture

Kulturne organizacije koje djeluju na području kulture mogu ostvariti sredstva za pokrivanje operativnih troškova, ali moraju iskazati svoje iskustvo na području kulture na europskoj razini. Ovisno o aktivnostima, potpora pokriva do 80% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive zemlje za sudjelovanje u programu su zemlje članice EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Hrvatska, Turska, bivša jugoslavenska republika Makedonija i Srbija.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 01. studeni 2009. godine

Na sve navedene natječaje u okviru programa Culture prijaviti se mogu javne i privatne organizacije koje se bave kulturnom djelatnosti.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2009/index_en.php.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci