21 srp 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ANTIDISKRIMINACIJSKE STRATEGIJE

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisala je natječaj za dodjelu financijske potpore pod nazivom Osnaživanje uloga i kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe Pravne stečevine EU u području antidiskriminacijskih strategija.

Cilj natječaja je jačanje organizacija civilnog društva pri njihovom neovisnom i javnom praćenju i promicanju politika antidiskriminacije (diskriminacija po osnovi dobi, zdravstvenog statusa, etničkog podrijetla, spola/seksualne orijentacije, socijalnog ili ekonomskog statusa i sl.) na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Predviđene aktivnosti projekta moraju obuhvaćati slijedeće teme: poboljšanje pravnih mehanizama na području antidiskriminacijske politike, provođenje nacionalnih programa za zaštitu ljudskih prava i marginaliziranih grupa, učinkovito uključivanje organizacija civilnog društva u kampanje podizanja svijesti i neformalnu edukaciju o ljudskim pravima i antidiskriminaciji. Promicanje vrijednosti jednakosti, nenasilja, pluralizma, interkulturalizma i nediskriminacije u javnosti, medijima i među specifičnim socijalnim grupama, posebice mladima.

Prijaviti se mogu neprofitne i nevladine organizacije, udruženja građana, profesionalna i poslovna udruženja, trgovačke asocijacije, zaklade, akademska i znanstvena udruženja, religijske zajednice. Lokalna i regionalna samouprava, te lokalne i regionalne razvojne agencije mogu sudjelovati u projektu kao projektni partner, ali ne i kao prijavitelji projekta. Transnacionalne organizacije koje uključuju više zemalja mogu sudjelovati na način da u projektu sudjeluje jedna zemlja članica EU i jedna zemlja kandidatkinja za članstvo.

Za provedbu projekta potrebno je partnerstvo, bilo da je partner iz Hrvatske ili iz neke od zemalja članica EU, te bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova.

Projekt može trajati između 12 i 24 mjeseci, te se sve planirane aktivnosti moraju provoditi u Hrvatskoj.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 50.000,00 Eura, dok se maksimalno projektom može ostvariti 250.000,00 Eura. Projektom se može financirati maksimalno 95% ukupnih prihvatljivih troškova, dok preostalih 5% mora osigurati prijavitelj projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 02. studeni 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi: http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=17&;type=&status=&pg=1&sid=81497aa4a42b03923098a1f961af5808.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci