20 srp 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU EUROPSKOG INSTRUMENTA ZA DEMOKRACIJU I LJUDSKA PRAVA

U okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj objavila je natječaj za dodjelu financijske potpore na nacionalnoj razini.

Cilj potpore je doprinos razvoju demokracije i vladavini prava kroz jačanje uloge civilnog društva i promociju ljudskih prava, odnosno izgradnju konsenzusa u Područjima od posebne državne skrbi, te naglašavanje uloge žena i manjina u takvim procesima.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva uključujući organizacije koje se bave zaštitom okoliša i neovisne političke fundacije, neprofitne agencije privatnog sektora, institucije, organizacije i mreže lokalne, regionalne i međunarodne razine, neprofitne agencije javnog sektora.

Za provedbu projekta nije potrebno partnerstvo. Projekt može trajati između 12 i 24 mjeseca, te se sve planirane aktivnosti moraju provoditi u Hrvatskoj. Sve aktivnosti moraju biti praktične prirode. Organizacija seminara teorijske prirode ograničena je na krajnji minimum

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 25.000,00 Eura, dok se maksimalno projektom može ostvariti 100.000,00 Eura. Projektom se može financirati maksimalno 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 07. rujna 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi: http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&;content=1908.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci