15 lip 2009

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA RADA I PODUZETNIŠTVA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PROJEKT „ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO“ ZA 2009. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava po Projektu „Zadružno poduzetništvo“ za 2009. godinu.

Cilj Projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i uslužnih djelatnosti, ravnomjerni razvoj zadružnog poduzetništava u Republici Hrvatskoj, te povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadružnog proizvoda.

Cilj razvoja socijalnog zadružnog poduzetništva je poticanje razvoja zadruga koje svojom djelatnošću pružaju pomoć osobama u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima te uključuju u radne i gospodarske procese socijalno ugrožene i druge osobe s umanjenom radnom sposobnošću, te osobe koje nisu u mogućnosti ostvarivati prihode svojim samostalnim radom, prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Potporu mogu ostvariti zadruge koje razvijaju socijalno zadružno poduzetništvo, te zapošljavaju osobe s umanjenom radnom sposobnošću i uključuju ih u radne i gospodarske procese ili pružaju pomoć osobama u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima te ih uključuju u širu društvenu zajednicu, a korisnici usluga zadruge ispunjavaju jedan ili više slijedećih uvjeta:

a) nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,

b) tjelesno ili mentalno su oštećene, starije, nemoćne i druge osobe koje zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

c) druge osobe koje su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka,

d) zadruge koje imaju najmanje sedam zadrugara.

 

Sredstva su nepovratna, a namijenjena su za Mjeru 4. – Potpore zadrugama koje razvijaju socijalno zadružno poduzetništvo Projekta „Zadružno poduzetništvo“ za 2009. godinu za  pokriće dijela rashoda i izdataka za osnivanje zadruge (sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objava oglasa o registraciji i sl.), ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge i jednogodišnje rashode za jednog zaposlen(og)icu.

Sufinanciranje jednogodišnjeg rashoda za zaposlen(og)icu može iznositi do 72.000,00 kuna, dok pojedinačna potpora po projektu iznosi najviše 200.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do 10. srpnja 2009. godine.

Za detaljnije informacije o Javnom pozivu, obrascu Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci