15 lip 2009

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PROJEKT JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI ZA 2009. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Javni poziv za Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2009. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poticanje razvoja kapaciteta tvrtki usmjerenih ka internacionalizaciji poslovanja, putem Projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2009. godinu“.

Ovim Projektom obuhvaćena su slijedeća prioritetna područja:

– Jačanje marketinških aktivnosti i prezentacija na međunarodnim tržištima

– Internacionalizacija novih proizvoda (razvoj novih proizvoda za međunarodno tržište)

– Priprema internacionalnih poslovnih aktivnosti

Korisnici državne bespovratne potpore po ovom Projektu su trgovačka društva i obrti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje i usluga vezanih uz proizvodnju, a registrirani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/2007) za Područje C, Odjeljak  od 10 do 32, Područje F, odjeljak 41, 42, 43, te Područje J, Odjeljak 62, koji:

– pozitivno posluju

– ostvaruju 25% prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2008. godini

– proizvode proizvode i usluge više dodane vrijednosti

– imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme

– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima

Sredstva su nepovratna, a namijenjena su za slijedeće projektne aktivnosti:

– Projektna aktivnost A1 – individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima

Intenzitet potpore po korisniku može iznositi maksimalno 40% opravdanih troškova, odnosno maksimalno do 200.000,00 kn.

– Projektna aktivnost A2 – internacionalizacija novog proizvoda temeljem jačanja konkurentnosti

Intenzitet potpore po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, maksimalno 250.000,00 kn, odnosno do 25% od opravdanih troškova za uvođenje novog proizvoda na novo međunarodno tržište, maksimalno do 500.000,00 kn.

– Projektna aktivnost A3 – priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište

Intenzitet potpore po korisniku je maksimalno 20% iznosa godišnje kamate po kreditu odnosno godišnje premije osiguranja za 2009. godinu, a maksimalno do 500.000,00  kn.

Projekt će se realizirati tijekom 2009. godine, do iskorištenja sredstava.

Za sve dodatne informacije vezane za Javni poziv kao i projektnu dokumentaciju obratite se u PORU Razvojnu agenciju na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci