09 tra 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ ZA KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA U 2009. GODINI

Fond za regionalni razvoj objavio je natječaj za korištenje financijskih sredstava u 2009. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje provedbe lokalnih i regionalnih razvojnih infrastrukturnih projekata značajnih za regionalni razvoj općina, gradova i županija.

Korisnici sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi), pojedinačno ili više njih zajedno, te jedinice područne (regionalne) samouprave (županije), pojedinačno ili više njih zajedno.

Program sufinanciranja razvojnih projekata predviđa tri vrste potpore:

–         kredit

–         bespovratna sredstva

–         subvencija kamate na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Sredstva se dodjeljuju u visini do 80% zaokružene financijske konstrukcije za ulaganja u provedbu projekta ako se nalaze na područjima od posebne državne skrbi, na otocima ili u brdsko-planinskim područjima, te do 50% zaokružene financijske konstrukcije za ulaganja u provedbu projekata na ostalim područjima.

Kreditna sredstva odobravaju se uz sljedeće uvjete:

·        rok otplate: do 15 godina, uključujući i poček (3 godine)

·        kamatna stopa: 6% godišnje

·     općine, gradovi i županije koje se jave sa zahtjevom za kreditna sredstva, u skladu s Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, moraju zadovoljavati kriterije za dobivanje suglasnosti za zaduživanje koju izdaje Vlada Republike Hrvatske, odnosno prema odgovarajućim propisima za tekuću godinu.

Rok za dostavu prijave na natječaj je zaključno do 22. travnja 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi: http://www.fondrr.hr/hr/praksa_zahtjevi.shtml.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci