08 tra 2009

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO NATJEČAJ ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U RURALNIM PODRUČJIMA

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je natječaj u okviru Mjere 8. «Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti) za 2009. godinu pod nazivom «Poboljšanje infrastrukture u ruralnim područjima».

Cilj natječaja je dodjela novčane potpore projektima koji su svojim sadržajem vezani za poboljšanje stanja infrastrukture u ruralnom području i čine to područje poželjnim mjestom za rad i život suvremenog čovjeka.

Sudionici natječaja su jedinice lokalne samouprave (JLS) čiji ukupni prihodi umanjeni za pomoći, donacije od pravnih i fizičkih osoba, viškove iz prethodnih godina i ustupljeni dio poreza za decentralizirane funkcije iznose manje od 2.500 kn po stanovniku. JLS koje se nalaze na otocima ili su svrstane u 1. ili 2. skupinu područja od posebne državne skrbi nisu sudionici ovog natječaja.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 80% prihvatljivih troškova projekta, a najviše do 200.000,00 kuna, odnosno do 250.000,00 kn za uređenje stočnog sajmišnog prostora u skladu s Pravilnikom o uvjetima koje moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama (NN 98/08).

Sredstva su namijenjena za pokriće slijedećih troškova:

– troškovi izrade projektne dokumentacije za projekt

– troškovi izgradnje, i/ili adaptacije i/ili opremanja

objekata iz sektora :

· obrazovanja (dječji vrtići, osnovne škole i sl.),

· zdravstvene i socijalne zaštite

(domovi za starije i dr.)

· usluga zajednice

– ostali infrastrukturni projekti, a čijom realizacijom dolazi

do povećanja kvalitete života i rada u JLS, ulaganja u

ruralnu infrastrukturu (sekundarna vodovodna i

kanalizacijska mreža, nerazvrstane ceste, pločnici i

rasvjeta uz glavne prometnice u ruralnom području i dr.)

– uređenje stočnog sajmišnog prostora u skladu s

Pravilnikom o uvjetima koje moraju udovoljavati sabirni

centri, sajmovi, prijevoznici životinja i

trgovci životinjama (NN 98/08).

Jedinica lokalne samouprave može podnijeti samo jedan zahtjev na ovaj natječaj.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. travnja 2009. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci