18 srp 2008

OBJAVLJEN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SANACIJU DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa i projekata u području zaštite okoliša za sanaciju divljih odlagališta.

Korisnici sredstava mogu biti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave na području od posebne državne skrbi koje na svojim područjima imaju lokacije divljih odlagališta komunalnog otpada, a nisu prostornim planom predviđene kao lokacije odlagališta komunalnog otpada, te koje je nužno sanirati radi očuvanja zdravlja ljudi i sprečavanja štetnog utjecaja na okoliš.

Sredstva Fonda dodjeljuju se u visini do 800.000,00 kn uključujući PDV, dok je preostala sredstva dužna osigurati jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Fond dodjeljuje sredstva u visini od 80% zaokružene investicije a preostali iznos od 20% dužna je osigurati jedinica lokalne samouprave.

Natječaj je otvoren do 11. rujna 2008. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/5391-879, 01/5391-889, 01/5391-878, putem e-maila: [email protected] ili na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci