18 srp 2008

OBJAVLJEN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond financira projekte iz slijedećih područja:

provedba nacionalnih energetskih programa (povećanje energetske učinkovitosti u javnom sektoru i gospodarstvu)

korištenje obnovljivih izvora energije

održiva gradnja

čistiji transport

Korisnici sredstava mogu biti trgovačka društva, trgovci pojedinci, druge pravne osobe i obrtnici, te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave koji ulažu vlastita sredstva u navedene projekte.

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem zajma i subvencije kamate trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama i obrtnicima, dok se financijska pomoć dodjeljuje jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave. Zajmovi se dodjeljuju najviše do 1.700.000,00 kn na rok od 5 godina s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirana kamata iznosi do 2% ugovorene kamate, a maksimalno do 1.000.000,00 kn po projektu.

Sredstva ne mogu iznositi više od 40% zaokružene financijske konstrukcije projekta.

Natječaj je otvoren do 11. rujna 2008. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/5391-800, 01/5391-908, 01/5391-914, 01/5391-916, putem e-maila: [email protected] ili na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci