08 svi 2008

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IZ PROGRAMA FP7

U okviru Seventh Framework Programme objavljena su tri Javna poziva za podnošenje projektnih prijedloga – Potpora za koherentni razvoj istraživačkih politika, Znanost u društvu 5. dio i Kapaciteti – istraživačke infrastrukture.

Javni poziv Potpora za koherentni razvoj istraživačkih politika odnosi se na aktivnosti koje se fokusiraju na koordinaciju istraživačkih aktivnosti i politika.

Prijaviti se mogu istraživačke organizacije, sveučilišta, industrija uključujući malo i srednje poduzetništvo. Za podnošenje projektnih prijedloga obvezno je minimalno partnerstvo od tri zemlje članice EU. Trajanje projekata je ograničeno do maksimalno 4 godine. Javni poziv je otvoren do 26. lipnja 2006. godine.

Javni poziv Znanost u društvu 5. dio odnosi se na financiranje aktivnosti kao što su organizacije događaja – konferencija, seminara, sastanaka, workshopa, razmjene osoblja i dobre prakse.

Prijaviti se mogu istraživačke organizacije, sveučilišta, industrija uključujući malo i srednje poduzetništvo. Za podnošenje projektnih prijedloga obvezno je minimalno partnerstvo od tri zemlje članice EU. Trajanje projekata može biti od dvije do četiri godine.

Javni poziv je otvoren do 24. srpnja 2008. godine.

Javni poziv Kapaciteti – istraživačke infrastrukture odnosi se na aktivnosti usmjerene na stvaranje mreže suradnje i istraživačke infrastrukture, aktivnosti pružanja usluga znanstvenoj zajednici i zajedničke istraživačke aktivnosti.

Prijaviti se mogu infratsrukturni operateri, istraživači na svim poljima znanosti i inženjerstva, istraživačke organizacije, sveučilišta, industrija uključujući malo i srednje poduzetništvo. Za podnošenje projektnih prijedloga obvezno je minimalno partnerstvo od tri zemlje članice EU. Trajanje projekata može biti od dvije do četiri godine. Javni poziv je otvoren do 11. rujna 2008. godine.

Sva dokumentacija potrebna za podnošenje projektnih prijedloga dostupna je na web adresi: www.cordis.europa.eu/fp7/calls.

Za sve detaljnije informacije kao i svu potrebnu stručnu pomoć slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci