09 ožu 2008

NOVE KREDITNE LINIJE HBOR-a ZA FINANCIRANJE PROJEKATA IZ PROGRAMA SAPARD I PHARE 2006.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj izdala je dvije kreditne linije za financiranje projektnih prijedloga iz Programa SAPARD – Mjera 1 i Mjera 2 i PHARE 2006. – Pilot program za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzećima – podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj.

Kreditiranje projekata iz SAPARD Programa ima slijedeće kreditne uvjete:

– rok korištenja do 12 mjeseci

– poček do 2 godine

– rok otplate do 12 godina, uključujući i poček

– kamata za male i srednje poduzetnike, te velike poduzetnike koji ulažu na područja od posebne državne skrbi i koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu – 2% godišnje

– kamata za sve ostale poduzetnike – 4% godišnje.

Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava je 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

HBOR prihvaća slijedeće instrumente osiguranja:

– mjenice i zadužnice

– zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkularnu u korist HBOR-a

– jamstvo HAMAG-a u okvuri Jamstvenih programa HAMAG-a

– ostali instrumenti osiguranja prihvatljivi HBOR-u.

Kreditni uvjeti za kreditiranje projekata iz Programa PHARE 2006. su slijedeći:

– rok korištenja do 12 mjeseci

– poček do 6 mjeseci

– rok otplate do 3 godine, uključujući i poček

– kamata iznosi 2% godišnje.

Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava je 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

HBOR prihvaća slijedeće instrumente osiguranja:

– mjenice i zadužnice

– zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkularnu u korist HBOR-a

– bankarska jamstva

– garancije HAMAG-a i

– druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Za detaljnije informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci