07 stu 2007

SEMINAR O PREKOGRANIČNOJ SURADNJI MAĐARSKE I HRVATSKE U KAPOŠVARU

Predstavnici Koprivničko-križevačke županije prisustvovati će dvodnevnom informativnom seminaru na temu: «Sadašnje stanje i aktualnosti Programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske 2007-2013.» koji će se 15. i 16. studenog 2007. održavati u Kapošvaru.

Seminaru će uz Koprivničko-križevačku nazočiti i predstavnici Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičke županije.

Seminar organizira Županija Somogy s ciljem poticanja postojeće i proširenja buduće suradnje Županije Somogy i pograničnih županija Republike Hrvatske s Mađarskom.

Prvog dana održavanja seminara raspravljati će se o Programu prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske u čijoj je izradi aktivno sudjelovala i Koprivničko-križevačka županija, te o planiranim projektima Županije Somogy u okviru Programa.

Drugi dan održavanja seminara biti posvećen otvorenim natječajima za EU predpristupne fondove, te iskustvima Županije Somogy u provedbi projekata financiranih iz EU fondova.

Osim razmjene iskustava hrvatskih i mađarskih stručnjaka u pripremi i provođenju projekata financiranih iz EU fondova, ovaj seminar pružiti će mogućnost za uspostavu partnerstva između institucija ključnih za pripremu novih zajedničkih projekata koji će se kandidirati prema fondovima EU.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Leave A Comment