Zrno nade za nas mlade

Korisnik: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Trajanje projekta: od 30. lipnja 2021. godine do 30. lipnja 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 5.365.064,94 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 4.560.305,20 kuna (85%)

Sufinanciranje od strane RH: 804.759,74 kuna (15%)

Opći cilj projekta je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Svrha projekta je unaprjeđenje sposobnosti Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje za pružanje usluga poludnevnog boravka, rehabilitacije djece i mladih bez adekvatne roditeljske skrbi ili s problemima u ponašanju, jačanje kapaciteta stručnjaka provođenjem edukacija te podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije.

Aktivnosti: Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije; Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.