ZAŽELI – PROVEDI 2!

 

Korisnik: Općina Virje

Trajanje projekta: od 11.siječnja 2021. do 11. travnja 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 781.020,00 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 781.020,00 kuna (100%)

Opći cilj projekta je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja Općine Virje te povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Virje.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.