Zaposli pa pomozi 2

Korisnik: Općina Novigrad Podravski

Trajanje projekta: od 25. lipnja 2021. godine do 25. prosinca 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 3.371.410,00 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 3.371.410,00 kuna (100%)

Opći cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 9 Općina: Novigrad Podravski, Gola, Rasinja, Peteranec, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje, Legrad i Hlebine.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 9 općina.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.