Uspostava Podružnice obiteljskog centra CZSS KC

 

Korisnik: Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Trajanje projekta: od 01. studenoga 2020. godine do 01. studenoga 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 5.484.791,54 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 5.484.791,54 kuna (100%)

Opći cilj projekta je ulaganje u socijalnu infrastrukturu u smislu rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji u smislu rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga.

Aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Podružnice obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije; Rekonstrukcija zgrade u kojoj će se uspostaviti Podružnica obiteljskog centra za područje Koprivničko-križevačke županije; Stručni nadzor radova i aktivnosti koordinatora zaštite na radu; Nabava specijalizirane i ostale opreme; Nabava vozila; Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga; Financijska revizija projekta; Promicanje horizontalnih načela; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.