ROBOTICO

Korisnik: Strukovna škola Đurđevac

Trajanje projekta: od 01. siječnja 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 236.922,04 EUR

Sufinanciranje od strane EU: 201.383,73 EUR (85%)

Opći cilj projekta je popularizacija STEM-a u području robotike za učenike osnovnih škola  (Osnovne škole Ferdinandovac i Csurgó).

Svrha projekta je da s robotikom kao interdisciplinarnim područjem profesori i učenici osnovnih škola razvijaju znanje o mehatronici, astronomiji, programiranju i 3D modeliranju kroz zajednički razvijene izvannastavne programe, radionice učitelja i specijalizirane radionice u kampovima.

Aktivnosti: Certificirane edukacije u području robotike za profesore iz Strukovne škole Đurđevac; Nabava informatičke opreme i opreme za robotiku; Obnova učionice u osnovnoj školi Ferdinandovac s uredskim namještajem i informatičkom opremom; Dizajniranje i izrada izvannastavnog programa za profesore i učenike; Zajedničke radionice za profesore i učenike iz Strukovne škole Đurđevac; Zajednički kampovi o robotici za učenike osnovnih škola Ferdinandovac i Csurgó; Studijsko putovanje na Automatica sajam u München.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.