Poslovna zona ŽIRONJAK

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): Nije do kraja formiran oblik
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): Nije do kraja formiran oblik
Namjena zemjišta: Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje: 70%
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: 50%
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): –

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: –
Plin – kapacitet  (m3/h): –
Električna energija – dostupnost MW: – 
Voda (m3/dan): 
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan): 

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,11
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,11
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Ne
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,06
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da, djelomično

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): –

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da
Prostorni plan uređenja grada: Da
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne
Pristupna cesta: (udaljenost u km): –
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 61 km
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 7 km
Morska luka (udaljenost u km): 265 km, Luka Rijeka
Zračna luka (udaljenost u km): 106 km, zračna luka Zagreb

 

Kontakt

Općina Đelekovec
Općinska načelnica:
Lara Samošćanec

Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 1, 48316 Đelekovec
Tel: 385 (0)48 834-020
E-mail: [email protected]