Zrno nade za nas mlade

Korisnik projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje
Vrijednost projekta: 712.066,49 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 30. lipnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Svrha projekta je unaprjeđenje sposobnosti Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje za pružanje usluga poludnevnog boravka, rehabilitacije djece i mladih bez adekvatne roditeljske skrbi ili s problemima u ponašanju, jačanje kapaciteta stručnjaka provođenjem edukacija te podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije.

Aktivnosti: Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije; Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email