Zdravo srce, zdrava budućnost

Korisnik projekta: Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije
Vrijednost projekta: 52.264,18 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 20. svibnja 2022. do 20. rujna 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Projektni partner: Koprivničko – križevačka županija

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je podizanje i unaprjeđenje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i zdravog načina života te prevencija i sprječavanje razvoja bolesti kardiovaskularnog sustava na području Koprivničko-križevačke županije.

Svrha projekta je utjecati na podizanje svijesti stanovnika KKŽ o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti i promjenama načina života osobito onih stanovnika koji se nalaze u ruralnim sredinama.

Aktivnosti: Podizanje svijesti građana KKŽ o važnosti promocije zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email