Zdravi, aktivni i online

Korisnik projekta: Koprivničko – križevačka županija
Vrijednost projekta: 31.760,54 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 25. svibnja 2022. do 25. studenog 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Projektni partner: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Koprivničko-križevačke županije.

Specifični cilj projekta je promicanje zdravih navika učenika osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke županije vezanih uz zdravu prehranu i važnost kretanja, na moderan i inovativan način.

Aktivnosti: Promocija zdravih navika i zdravlja, Promidžba i vidljivost; Upravljanje  projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email