ZAŽELI – PROVEDI 2!

Korisnik projekta: Općina Virje
Vrijednost projekta: 103.659,17 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 11. siječnja 2021. do 11. travnja 2022. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja Općine Virje te povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Virje.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email