Zaposli pa pomozi

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 922.696,56 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 30. svibnja 2018. do 29. studenoga 2020. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Općina Peteranec, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Đelekovec, Općina Drnje, Općina Legrad, Općina Hlebine, Općina Drnje, Općina Rasinja, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućiti ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju na području 9 općina KKŽ.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika i potaknuti njihovu socijalnu uključenost na području 9 općina KKŽ.

Aktivnosti: Identifikacija i zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici; Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama; Upravljanje projektom i administracija; Promidžba i vidljivost.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ te projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email