Zaposli pa pomozi 3

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 118.112,68 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 25. listopada 2022. do 25. lipnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Projektni partneri: Centar za socijalnu skrb Koprivnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, Općina Đelekovec, Općina Peteranec, Općina Legrad i Općina Gola

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba, na području 5 općina: Drnje, Legrad, Gola, Đelekovec i Peteranec.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Prva aktivnost podrazumijeva zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju uz isporuku najmanje 6 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština te praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena pripadnica ciljnih skupina.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email